Giới thiệu

Ngọc Sương Hà Nội

Ngọc Sương Phố Food
Tầng 4 -  Sân bay Nội Bài
Tel: (84.4) 38866475 - Fax: (84.4) 38866478
Email:


Café Bonnard
Tầng 1 -  Sân bay Nội Bài
Tel: (84.4) 38866474 - Fax: (84.4) 38866478