Giới thiệu

Yenbay Resort

Khu Du Lịch Sinh Thái Ngọc Sương
Bãi Lao - Cam Lập - Cam Ranh
Tel: ( 84.58) 395 6955 – 222 2892
Fax: ( 84.58) 3956 999
Email: